Sunday, October 21, 2007

Aliran Migrasi Antarabangsa dan Faktor yang mempengaruhinya

i. Antara aliran utama migrasi ialah:

a. Dari Eropah ke benua Amerika Utara. Faktor yang mnyebabakan berlakunya migrasi ini ialah haloba, emas dan menyebar agama, meninggikan taraf hidup, peluang pekerjaan dan tanah pertanian yang luas.

b. Dari benua Eropah (Britain) ke Ausatralia dan New Zealand. Di peringkat awal migran ke Australia terdiri daripada banduan yang dibuang negeri dari Britain.

c. Dari Eropah ke benua Asia. Faktor utama ialah untuk meluaskan tanah jajahan seperti orang Inggeris di Tanah Melayu, orang Belanda di Indonesia dan orang Perancis di Indo- China.

d. Dari Eropah ke Benua Afrika. Sama sepereti di benua Asia, kedatangan orang British, orang Perancis dan orang Belanda ke Afrika ialah untuk menjajah.

ii. Penjajahan orang eropah, misalnya orang British di Tanah Melayu telah menggalakkan kemasukan rakyat negara lain seperti orang Cina dan India ke tanah- tanah jajahan.

iii. Pembukaan kawasan perdagangan kapas di Amerika Utara telah menyebabkan orang Afrika ditangkap dan dihantar bekerja sebagai hamba di Amerika Utara.

iii. Kesengsaraan hidup di negara China dan India telah menyebabkan ramai penduduk di negara itu berhijrah ke Tanah Melayu.

iv. Penglibatan Jepun dalam Perang Dunia Kedua juga bukan sahaja menyebabkan ramai tentera Jepun dihantar ke kawasan taklukan mereka, tetapi juga orang awam yang dipaksa menjadi buruh, contohnya menjadi buruh kasar membina landasan kereta api dai Thailand ke Myamar.

No comments: