Sunday, October 21, 2007

Kesan Migrasi Penduduk Kepada Negara Asal

Kesan Positif

1. Perpindahan penduduk meninggalkan kawasan pertanian yang luas membolehkan petani yang masih tinggal mengerjakan tanah yang ditinggalkan. Ini membolehkan petani mendapat hasil pertanian yang lebih tinggi dan petani juga dapat mengusahakannya dengan giat.

2. Masalah pengangguran di luar bandar dapat diatasi apabila penduduk yang menganggur berpindah ke kawasan lain.

3. Perpindahan keluar penduduk dari kawasan padat penduduk dapat meringankan beban kerajaan dari segi menyediakan kemudahan sasas. Dengan ini kewangan negara dapat diperuntukkan untuk pembangunan negara.

4. Masalah setinggan dapat dikurangkan apabila penduduk extingan di bandar berpindah keluar.

5.Migran yang berhijrah ke luar negara dapat menghantar balik wang ke negara asal dan ini menguntungkan dari segi tukran wang asing.

6. Kemahiran yang dipelajari semasa di luar negara dapat diamalkan oleh migran apabila mereka balik ke negara asal. Contohnya rakyat Filipina yang bekerja di Amerika Syarikat atau rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia.

7. Migrasi keluar dapat menyelesaikan masalah lebihan penduduk seperti di Pualu Jawa yang melebihi penduduk optimum.


Kesan Negatif

1. Migrasi keluar di kalangan profesional atau tenaga pakar menyebabkan braidrain. Penghijrahan keluar para profesional merugikan negara asal kerana kerajaan telah banyak memperuntukkan wang untuk pendidikan mereka.

2. Penghijrahan keluar golongan belia dari kawasan pertanian di luar bandar ke bandar- bandar telah menyebabkan berlakunya tanah terbiar. Ini merugikan negara dari segi pengeluaran pertanian.

3. Sebahagian besar daripada migran yang berhijrah ke bandar- bandar terdiri daripada kaum lelaki. Keadaan ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbang dalam kompisisi jantina, di mana di desa- desa kaum perempuam lebih ramai daripada kaum lelaki.

4. Pengaruh budaza kuning mungkin trsebar apabila para migran tadi balik semula ke kawasan asal mereka.

1 comment:

lonely boys(AM) said...

thankz...sangat membantu..