Sunday, October 21, 2007

Kesan Migrasi Penduduk Terhadap Kawasan Tuju

Kesan Positif

1. Migrasi penduduk dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga verja di kawasan yang kurang penduduk.2. Kemasukan para profesional menguntungkan negara yang dituju kerana negara tersebut tidak perla menghabiskan wang untuk melatih gologan ini. Golongan ini dapat memajukan lagi negara yang mereka tuju.

Kesan Negatif

1. migrasi akan menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk di negara tuju.
Kepelbagaian budaya dan adat resam ini menyukarkan perpaduan nasional dan mebawa lepada konflik budaya.2. Pengelompokan kawasan mengikut kaum sering berlaku di negara tuju. Kurangnya pergaulan antara kaum menyebabkan kurang kesefahaman antara kaum dan ini boleh membawa kepada wujudnya prasangka antara kaum.3. Kemasukan pekerja asing boleh menyebabkan rakyat tempatan kehilangan pekerjaan dan terpaksa kemelesetan ekonomi situasi ini boleh membawa kepada pergaduhan dan perasaan anti penduduk asing.4. Migran akan menghantar balik wang ke tempat asal mereka. Oleh itu, pengaliran wang keluar tidak dapat dielakkan.

No comments: